Disclaimer

Home > Disclaimer

De Top Kunstgras website is met de grootst mogelijke zorg gebouwd en wordt ook als zodanig onderhouden. Desondanks kunnen er aan de inhoud van de Top Kunstgras website geen rechten worden ontleend en kan er geen aanspraak gemaakt worden op de juistheid en volledigheid van de inhoud. De bezoeker is verantwoordelijk voor het gebruik van de van de Top Kunstgras website afkomstige informatie en zal deze informatie zelf op juistheid en volledigheid toetsen. Op de Top Kunstgras website kunnen producten of diensten van derden worden aangeboden. Op overeenkomsten die met gebruikmaking van de Top Kunstgras website tussen een derde en de bezoeker tot stand komen, zijn afzonderlijke voorwaarden van de derde van toepassing.